Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.1 Brukerundersøkelser

Gjennomførte undersøkelser    
Oppvekst og utdanning Helse og velferd Bymiljø og utbygging Andre 
Skole 3, 6 og 9. trinn (foresatte) Stavanger legevakt VA-tjenester  
Skole 7. og 10. trinn (elever) Praksisplasser for funksjonshemmede   
Barnehage (foresatte) Korttidsopphold sykehjem   
SFO 2. trinn (foresatte) Flyktningseksjonen   
Ungdomsundersøkelsen    
Ikke gjennomførte undersøkelser    
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Bofellesskap UH (beboer)  Politisk sekretariat 
Last ned tabelldata (Excel)