Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.11 Helse- og sosialkontor

 Helse- og sosialkontor20152016201720182019
 Bestillerfunksjon     
 Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet289220
 Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland2220211226
Last ned tabelldata (Excel)