Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.14 Alders- og sykehjem

 Alders- og sykehjem20152016201720182019
 Antall sykehjemsplasser pr 31.12.963953953974967
 Andel sykehjem korttid20 %22 %22 %22 %21 %
 Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania4134343432
 Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre177177177147147
 Antall dagsenterplasser245223223223223
  Kvalitet     
 Andel plasser i enerom*95 %95 %95 %98 %100 %
 Service (pr. 31.12)     
 Antall aktuelle søkere til:     
 sykehjem langtid, inkl rus, demens6147746248
 sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende5959554967
 dagsenter eldre, inkl økning av dager2516234857
 aldershjem og bofellesskap eldre2622252333
 *     
 *Grunnet oppdaterte beregninger avviker prosentandel fra foregående årsrapportering.      
Last ned tabelldata (Excel)