Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.16 BOA Psykisk helse

 BOA Psykisk helse201720182019
 Antall bofellesskap171418
 Antall boenheter171166171
 Antall tildelinger i bofellesskap191622
 Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.12394844
Last ned tabelldata (Excel)