Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.26 Jobbverksted

 Jobbverksted20152016201720182019
 Antall henviste167268414399399
 Henvist, ikke møtt, avsluttet punktinnsats 721169499
 Antall deltakere118195298403345
 Avsluttet Status     
 Jobb39 %29 %20 %20 %22 %
 Skole18 %14 %10 %14 %11 %
 Statlig ytelse (dagpenger/AAP)0 %0 %4 %1 %2 %
 Arbeidsmarkedstiltak8 %22 %14 %17 %16 %
 Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen3 %4 %4 %5 %3 %
 Annet. bl.a flyttet4 %2 %9 %0 %0 %
 Tilbakeført innsøkende instans (NAV)28 %29 %30 %9 %14 %
 Fremdeles i tiltak5 %9 %9 %8 %5 %
Last ned tabelldata (Excel)