Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.30 Stavanger legevakt

Stavanger legevakt20152016201720182019 
Konsultasjoner totalt 42 890 42 651 35 201 45 970 55 960  
Oppdrag legevaktbil    1 924 3 105  
Sykebesøk 1 460 1 600 969 993 278  
Psykiatrisk sykepleier, antall henvendelser 380 520 585 557 401  
Voldtektsaker 93 92 156 153 177  
Legevaktsentral telefonbesvarelser  89 586 108 629 110 683 120 140  
Kvalitet      
Klagesaker legevakten totalt 64 40 28 70 80  
Tilsynssaker fra Helsetilsynet 18 2 11 12 12  
Last ned tabelldata (Excel)