Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.48 Innbyggerservice

 Innbyggerservice 20152016201720182019
 Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger96 36584 48062 5167601776063
 Svarprosent sentralbordet 84 %89 %86 %89 %83 %
 Brukte digitaleløsninger (E-skjema)-2 1752 97780287670
 Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 11 707 10 256 9 864 11 320 12 180
 Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 2 350 550 2 908 3 833 3 325
 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom188244228130194
 Gebyrberegning av regulerings- og delesaker1171131188673
 Geminimelding behandlet av Servicetorget 818762101534333438
 Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Innbyggerservice 5 146 6 293 7 435 9 159 9 533
 Salg av søppelsekker 72 894 74 693 70 399 51 790 74 467
 Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 134 031 126 300 124 225 61 468 64 316
Last ned tabelldata (Excel)