Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.12 Note 4

Årsverk Regnskap 2019Regnskap 2018
Antall årsverk 8 085 7 827
Antall ansatte 9 855 9 778
Antall kvinner 7 792 7 783
Antall menn 2 063 1 995
Antall kvinner i høyere stillinger 813 799
Antall menn i høyere stillinger 398 395
Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% lønn teller fra 2016 med som 1 årsverk.  
   
Fordeling heltid/deltid Regnskap 2019Regnskap 2018
Antall ansatte i deltidsstillinger 3 817 3 765
Antall kvinner i deltidsstillinger 3 136 3 100
Antall menn i deltidsstillinger 681 665
Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100% stilling.  
Ansatte med 100% ansettelse og foreldrepermisjon med 80% dekningsgrad teller fra 2016 ikke som deltid.   
   
Lønn, godtgjørelse og pensjon (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2018
Kommunedirektør  2 112
Ordfører  1 626
I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune  
   
Revisjonshonorarer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon 5 342 3 510
Honorar for rådgivning 1 221 450
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 760 748
Last ned tabelldata (Excel)