Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.14 Note 6

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Kommunalt tilskudd private barnehager 478 707 452 477
Tilskudd private alders- og sykehjem 385 397 384 873
Kjøp fra staten 63 796 57 345
Kjøp fra fylkeskommuner 1 367 2 461
Kjøp fra kommuner 71 242 69 732
Kjøp fra kommunale foretak (KF) 350 498 339 629
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) 263 938 246 215
Tilskudd til privatpraktiserende (leger, fysioterapeuter) 101 917 97 449
Overf. til andre 386 177 360 471
Totalt 2 103 039 2 010 652
Last ned tabelldata (Excel)