Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.15 Note 6

Overføringer (beløp i 1.000 kr) Regnskap 2019Regnskap 2018
Overføring til staten 89 877
Overføring til fylkeskommuner 22 30
Overføring til kommuner 1 723 591
Tap på krav 2 507 2 695
Overføring til kommunale foretak (KF) 81 586 70 582
Overføring til interkommunale selskap (IKS) 70 476 65 617
Økonomisk sosialhjelp 193 819 194 786
MVA knyttet til kompensasjonsordningen 195 766 196 306
Andre overføringer 359 883 343 511
Totalt 905 871 874 995
Last ned tabelldata (Excel)