Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.16 Note 7

Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
   
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
   
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, brannbiler, transportmidler og lignende.
   
Gruppe 320 årParkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg,
  pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
   
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og
  andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Last ned tabelldata (Excel)