Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.34 Note 19

Garanti gitt til (beløp i 1.000 kr)GarantibeløpGarantien utløper:
IVAR IKS 39,95% * 1 622 455 2022,26,29,30,31, 32,33, 34,35,36,37,39,40,41,45,46,48,49
Stavanger Konserthus IKS 476 556 2034-2046
Rogaland brann og redning IKS 1 470 2025
Stavangerregionen havn IKS 133 651 2021-2040
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland 29 811 2038
Stiftelsen Øyane sykehjem 00
Borettslaget Gauselparken 16 966 2033
Borettslaget Krosshaug I 8 228 2035
Borettslaget Ramsvik 8 012 2033
Borettslaget Ramsvik 8 235 2033
Forus Utvikling AS 44 000 2031
Private barnehager/andelsbarnehager 13 705 2020 / 2030
Ferde AS 1 950 000 2039 og 2042
Vikinghallen AS 71 252 2039
Stiftelsen Stavanger ishall 49 200 2040
Forus Flerbrukshaller AS00
Renovasjonen IKS 32 756 løpende
Multihallen og Storhallen IKS 49 035 løpende
Sørmarka Flerbrukshall IKS 164 128 løpende
Museum Stavanger AS 37 353 2032
Med hjemmel i sosiallovgivningen 9 985 2019 og utover
   
Sum garantier 4 726 799  
Last ned tabelldata (Excel)