Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.7 2B

ProsjektnrProsjektnavn (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Justert budsjett 2019Opprinnelig budsjett 2019Regnskap 2018
      
Oppvekst og utdanning     
3722003Utstyr oppvekst 5 562 5 437 0 806
3725211Vitenhagen 358 302 00
3730401Inventar og utstyr barenvernstjenesten 2 806 4 750 00
3733003Biler000 71
3844065Skoler investering i iks/smartteknologi 7 484 4 000 4 000 0
31123002Utstyr hele levekår000 268
      
Helse og velferd     
3733003Biler 2 481 1 888 1 500 1 815
3733004Nødnett-telefoner levekår000 304
3733005Ekg-system Stavanger legevakt0 500 500 0
3733006Nødnettoperatørplasser 2 stajoner, Stavanger legevakt 576 1 000 1 000 0
3733007Inventar og utstyr, nye lokaler for dagtilbud 0 1 500 1 500 0
3733009Flytting 2019 hjemmebaserte tjenester 1 432 1 720 00
3735001Flytting tinngata 5 226 3 500 00
3744020Inventar til 4 rehabiliterte sykehjem 5 259 5 000 00
3833002Velferdsteknologi 5 365 20 000 20 000 113
3833004Omsorgsbygg 2030 mulighetsstudier og prosjektering0 2 000 2 000 0
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene 373 00 816
3844079Blidensol - diverse000 350
31123002Utstyr hele levekår000 1 014
37123002Flytting til Byfjordparken 000 2 803
      
By- og samfunnsplanlegging     
3833003Områdeløft Hillevåg 0 1 000 2 000 0
391433000Storhaug områdeløft00 2 000 0
      
Bymiljø og utbygging     
208Stavanger forum, energisentral000 295
1000Kjøp/salg eiendom00 5 000 0
1280Urban sjøfront000 1 993
1351Folkebadet000 2 327
1980Samleprosjekt000 65
1990Samleprosjekt 28 00 34
4021Bhg inventar og utstyr 252 1 000 1 000 1 598
4112Stavanger forum ny ishall000 8
4300Byggeprosjekter Stavanger eiendom000 72
4337Lervik sykehjem000 21 542
4700Rehab. Adm.Senter 3 295 2 500 1 000 759
4703Inventar/utstyr/uteanlegg 705 2 500 2 500 3 985
4705Uforutsett rehab bhg 626 2 000 2 000 6 090
4706Uforutsett rehab. Skoler 4 696 3 100 2 500 7 466
4711Rehab. Inst./bofel. M.V. 17 112 13 400 1 000 1 341
4712Rehab. Idrettshaller 2 049 3 500 6 500 3 789
4819Tou tilstandsanalyse000 1 714
8900Prosjektkostnader til fordeling 79 00 1 048
9990Generell finansiering 50 000
387417Nytt sykehus 38 045 00 22 789
387643Fornyelse renovering vann000 166
3716005Kjøp av nye søppelspann 4 765 1 500 1 500 2 030
3716036Miljøstasjoner000 16
3716072Nedgravde containere 2 883 2 000 2 000 2 172
3726004Byomforming 9 010 16 000 16 000 445
3726021Vannmålere - off ledninger000 492
3726024Ringledninger-forsterkninger000 4 281
3726026Vannledninger-utbyggingsområder 1 963 3 000 3 000 1 344
3726027Fornyelse -renovering 43 633 38 000 38 000 35 998
3726031Lekkasjereduksjon000 747
3726048Strakstiltak000 5 167
3736011Byomforming 16 127 20 000 20 000 1 901
3736028Kloakkrammeplan000 36
3736029Separering000 15 814
3736030Fornyelse og renovering 39 127 50 000 50 000 38 108
3736048Strakstiltak000 2 362
3736050Stasjonsoppgradering inkl. Brutt vannforsyning000 17
3744001Stavanger forum ny gasskjele 2018 1 120 1 400 00
3744008Rehabilitering av badene ved fire sykehjem 150 00 37 424
3744009Hinna idrettsanlegg inkl. Rekkefølgekr 21 209 20 000 10 000 13 964
3744010Rehabilitering av eiendomsmassen 356 00 2 225
3744011Ny kirkesal i tilknytting til hafrsfjord0 2 000 2 000 0
3744013Nytt datanettverk for tekniske løsning 343 600 0 1 692
3744014Skole beredskap000 863
3744015Blidensol sykehjem000 35 569
3744016Byfjord skole mindre tilpassninger i bygget00 600 0
3744017Madlavoll skole rehabilitering el-tavl 44 1 500 1 500 0
3744018Idrettshaller madlamark, vaulen, lervig00 17 500 0
3744019Oppgjør sukf - tomt jåtten skole 8 060 000
3744021Erichstrupsgate mulighetsstudie 317 500 00
3765003Løkker, baner, skatebaner 1 099 1 000 6 100 1 315
3765004Klima miljøfond 2 550 000
3765014Rehabilitering idrettsanlegg 2 542 2 000 0 1 979
3765021Rehabilitering parkanlegg 220 250 700 527
3765023Prosjekt friområde 10 763 7 800 10 000 10 900
3765032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)0 2 000 3 000 0
3765033Ny målestasjon schancheholen000 988
3766010Sykkel00 2 250 0
3766013Nye veianlegg00 2 100 0
3766014Trafikksikkerhet 1 493 750 15 300 3 692
3766015Gatelys 7 894 7 250 10 000 6 788
3766017Miljø og gatetun 21 50 3 500 0
3766019Asfaltering 5 175 5 000 8 000 5 431
3766022El-biler park og vei 332 332 0 277
3766023Rekkefølgekrav - støytiltak ved gamleveien 3 553 2 500 0 5 110
3766052Rehabilitering00 1 500 0
3766062Sentrum00 6 000 0
3766910Utearealer skoler00 11 000 243
3766911Lunde skole oppgradering av skolegård 5 312 5 200 700 496
3766913Bossdunker000 465
3769001Ishockeyvant - stavanger ishall000 2 415
3788004Terrorsikring000 1 322
3788005Levekårsløft storhaug000 303
3826001Ryfast vannverket000 5 129
3826003Lekkasjereduksjon 970 1 000 1 000 0
3826004Kjøretøy og utstyr, vannverket 240 100 1 200 0
3836001Ryfast/pumpest. Avløpsverket000 10 293
3836003Fremmedvannsreduksjon og separering 17 196 10 000 10 000 0
3836005Kjøretøy og utstyr, avløpsverket0 200 2 700 0
3844002Varmesentral olav kyrresgate 19 668 00 -185
3844003Olav kyrresgate 19 og stavanger svømme 46 663 57 200 57 200 155 684
3844004Kongsgata47/49, rehabilitering000 34
3844007Madlamark skole, nybygg 4 793 4 000 62 000 1 840
3844008Vaulen skole, nybygg og utvidelse 601 10 000 10 000 967
3844010Skeie skole modulbygg, 3 klasser000 1 276
3844013Tastaveden skole rehabilitering 260 8 000 8 000 1 287
3844015Hundvåg skole - utbygging000 26 255
3844016Gautesete skole - reform 2006 -rehabilitering 107 125 120 200 91 000 46 805
3844018Ytre tasta barnehage, rehabilitering a0 2 000 2 000 0
3844021Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming 2 357 1 000 20 000 55
3844024Hetlandshallen dobbelhall 3 595 00 40 519
3844025Stavanger idrettshall , garderober/fasade 8 536 13 900 17 000 9 533
3844028Bekkefaret kirke, rehabilitering 225 300 0 22 273
3844035Nylund skole, utbygging 17 711 14 500 14 500 4 934
3844036Lunde skole invendig 2 135 1 400 0 12 925
3844038Lasssahagen rehabilitering / ombygging000 2 065
3844041Lås på medisinrom/vaktrom000 -43
3844044Energitiltak i kommunale bygg000 59
3844045Schancheholen brannstasjon 666 2 000 30 000 5 543
3844046 Lervig brannstasjon 1 149 2 000 30 000 1 287
3844047Hundvåg kirke rehabilitering 967 8 000 8 000 80
3844049Tasta barnehage 30 882 23 900 17 500 9 221
3844050Tastavarden barnehage 12 870 21 000 21 000 418
3844051Ytre tasta barnehage, utvidelse 20 421 18 000 18 000 423
3844055Cricketbane tilrettelegging, interkommunal 0 700 6 200 401
3844057Kannik skole, utvidelse 270 00 12 207
3844059Sunde og kvernevik bydelshus 518 600 1 600 263
3844060Nye tou, 2. Byggetrinn 20 256 12 000 12 000 67 733
3844062Svømmehall varmtvannsbasseng v/madlama 2 000
3844063Madlamark skole idrettshall 1 123 00 27
3844064Vålandstårnets venner 184 000
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo0 2 000 2 000 0
3844067Energitiltak - enøk pakke 3 2 643 2 000 2 000 22 160
3844068Energitiltak klimasatsinger 972 950 00
3844069Energikonvertering - skeie skole00 3 500 0
3844071Barnehager på storhaug med 10 avdeling00 25 000 0
3844072Barnehage med 75 plasser (5avd) på Våland 345 10 000 10 000 0
3844073Grovgarderober på 6 barnehager 11 187 5 000 5 000 9 236
3844074Stavanger legevakt mulighetsstudie 63 1 000 1 000 1 013
3844075Nye signalanlegg ved sykehjemmene0 5 477 5 000 0
3844076Boligtilbud demente - prosjektering 3 265 10 000 70 000 749
3844077Mulighetsstudie rådhuset 123 00 2 292
3844078Nytt bofellesskap på hinna 7 229 12 000 12 000 1 127
3844081Forum expo, kjøp av andel (1/3) -4 0 10 000 62 727
3844082Nye tou 3. Byggetrinn (ferdig 2020) 5 192 20 000 20 000 0
3844083Sykkelparkering i underetasjen til ok2 876 2 000 8 000 0
3844084Tomt til barnehage formål på våland 758 25 000 25 000 0
3844085Tomt til fremtidig barnehageform. på Hundvåg0 4 000 4 000 0
3844086Legevakten midlertidige kontorlokaler 11 296 15 000 15 000 0
3844087Rehabilitering av bad ved blidensol sykehjem 00 2 000 0
3844088Vikingsenteret forprosjekt0 1 000 1 000 0
3844089Eiendomsutvikling på domkirke sykehjem00 3 000 0
3844090Faste tribuneplasser i storhallen 21 2 700 2 700 0
3844091Rådhuset rehabilitering 1 224 10 000 00
3844093Lervig barnehage0 1 000 00
3844094Godalen barnehage 64 1 000 00
3865003Løkker, baner, skate, byggeprosjekt 3 061 2 300 0 61
3865014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro 3 369 2 000 0 1 459
3865026Treningspark på emmaus 2 834 1 000 0 3 922
3866001Utskifting av gatelysarmatur som inneholder kvikksølv 9 325 15 100 15 100 15 895
3866002Nytt garderobeanlegg midjord000 306
3866003Konserthuset 16 00 157
3866006Tivolifjellet 6 864 1 350 0 1 492
3866007Kunstgressbaner, rehabilitering 274 00 990
3866008Økt opparbeidelse av friområder 25 300 4 000 300
3866011Hillevåg torg000 988
3866013Nye veianlegg, byggeprosjekter 598 900 0 333
3866014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt 2 630 3 200 0 255
3866015Gatelys byggeprosjekt 51 2 750 0 2 222
3866017Miljø og gatetun, byggeprosjekt 1 874 8 300 0 2 335
3866018Rehab sykkelruter 25 231 8 200 5 000 10 113
3866024Langøy kai nordøst000 8 862
3866025Peiseren vassøy000 1 798
3866026Klubben kai jåttåvågen 9 00 5 982
3866027Husebøstykket barnehage000 635
3866028Stokka barnehage 000 140
3866029Mariemarka barnehage 000 1 148
3866030Kannik skole ballbinge000 934
3866031Vannassen barnehage000 512
3866032Kongsgata prosjektering og rehabiliter 211 1 000 10 000 3 389
3866034Dreneringstiltak 000 174
3866036Tielvene 85 00 4 685
3866037Barnehage uteområder 1 549 1 500 2 500 0
3866038Forprosjekt uteområde rådhuset 14 500 2 000 0
3866039Tou scene uteområde 55 500 500 0
3866040Led-lys utskiftning av gatelysarmatur 5 190 10 000 10 000 0
3866041Lekeplass midtåkerveien 39 000
3866044Hillevåg torg klatreinstallasjon 5 000
3866052Rehabilitering vei, byggeprosjekt 1 359 500 0 1 321
3866062Sentrum, byggeprosjekt 5 761 4 000 0 1 641
3866063Hundeluftgårder (ansvar 606000) 232 200 0 96
3866064Trafikksikring jåtten (ansvar 606000)000 4 369
3866065Overtakelse fylkesveier 1 880 00 42
3866066Bymiljøpakken 6 251 300 0 2 278
3866068Skjøtsel av friområde vedtatt i høp 19-22 40 500 2 000 0
3866069Vassøy kunstgress 7 810 8 000 2 000 0
3866070Lassa kunstgress0 100 2 000 0
3866071Park i lervig 47 0 2 000 0
3866072Nytorget 40 1 000 00
3866910Utearealer skoler, byggeprosjekt 10 610 7 400 0 7 389
3888005Rehabilitering sak 217/15 i bystyre0 3 500 3 500 0
3888011Inventar og utstyr ok 19 14 037 14 250 0 1 959
391244000Kjøp boliger vanskeligst000 25 622
391244874Holme egenes rehab000 570
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem000 343
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekter 274 300 0 98
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt000 156
391266091Kulvert over motorveien 13 509 12 500 0 62
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt 1 141 950 0 218
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt 130 00 74
391366010Sykkel, byggeprosjekt000 -119
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt 111 00 80
391366018Sykkelstrategi 205 20 000 20 000 368
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy 1 215 1 515 0 685
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh000 16 786
391444814Storhaug bydel ny barneskole 3 946 10 000 10 000 386
391444819Nye gamlingen 2 433 00 3 060
391444821Domkirken 2025 23 685 30 000 30 000 16 890
391465025Tasta skatepark000 5
391465026Levekårsløft storhaug 270 4 750 0 418
391465027Tasta skatepark del 2 5 00 19 010
391466014Diverse veier 2 877 450 0 16 560
391466052Hundvåg ring 4 405 00 907
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
7081Kunstnerisk utsmykking 2 755 00 1 466
3844066Investering smartteknologi 0 7 000 7 000 1 101
38191010Lyktestolpelading smartby 452 000
      
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner     
3711003Inventar-utstyr byarkivet 416 416 00
3711006Back up løsning it-2017000 53
3711007It-systemer microsoft azure datalake 1 065 250 250 0
3711008It-systemer ucmdb-automatisert kartleg00 170 0
3711009Trådløst nettverk i barnehager + sfo 5 181 6 700 4 800 0
3811002Avvik og varslingssystem 108 800 800 0
3844065Skoler investering i iks/smasrtteknolo000 4 528
      
Felles inntekter og utgifter     
9990Generell finansiering 1 486 917 0 18
378002Maskiner IUA (kjøp av traktor) 54 00 108
3844092Herbarium 1 618 5 000 00
3880001Diverse utstyr møbler nye stavanger0 -100 0 144
3880002Videokonferanseutstyr vikevåg og judab0 -200 0 113
3880003Gang og sykkelvei mellom austre og ves0 -565 00
3880004Fiber til kommunale bygg0 -500 0 500
3880005Planlegging av øyfast0 -1 000 00
3880006Byggemodning madla/revheim0 50 000 50 000 0
3880007Byggemodning hillevåg0 50 000 50 000 0
3880008Innbyggertorg 2 653 5 300 00
3880009Innbyggertorg vikevåg 378 3 000 00
3888002Oppgradering kirkeparker og gravlunder0 4 500 4 500 0
3888007Nye stavanger0 -1 950 15 000 0
3888009Hundvåg gravlund0 5 000 5 000 0
4800001Tastarustå bydelspark trinn 1 og kvart 938 193 0 193
4800002Hinna park, infrastruktur 1 032 553 0 1 987
4800003Tou næringspark, infrastuktur 510 268 0 510
4800004Jm norge as 211 114 0 211
4800005Tastarustå bydelspark 2 335 176 0 335
4800006Justering egne bygg 1 626 558 0 242
4800008Hinna park as - ledningsnett -7 00 630
4800009Hinna park as - grøntanlegg 257 135 0 1 028
4800010Hinna park as vei og va-anlegg 74 45 0 1 252
4800011Hinna park as friområde / grøntanlegg 635 635 0 3 620
4800014Møldalhagen as - vei og va-anlegg 290 159 0 290
4800015Tastarustå 2011 1 000 766 0 1 173
4800016Øvre straen 2012 borger mester middelt 16 16 0 16
4800017Gosen næringsselskap 2014 vei 6 6 0 6
4800018Ipark eiendom 2017 vei- og va anlegg 29 19 0 29
4800019Jm norge 2017 vei 170 90 0 170
4800020Husabøryggen 2018 kvartalslekeplass 121 64 0 3 427
4800021Hinna park 2018 promenade 2010 347 182 0 12 881
4800022Hinna park 2018 friområde 2011 44 23 0 1 514
4800023Hinna park 2018 promenade 2012 67 35 0 2 702
4800024Hinna park 2018 park 2013 119 63 0 3 875
4800025Hinna park 2018 vikingtrekanten 2014 31 16 0 962
4800026Hinna park 2018 friområde 2015 38 20 0 1 192
4800027Hinna park 2018 scenerommet 2010 119 63 0 4 214
4800028Jadarholm 2018 516 277 0 21 638
4800029Østre hageby 2019 11 479 10 618 00
Sum investeringer i anleggsmidler  843 314 1 062 133 1 223 470 1 131 456
Last ned tabelldata (Excel)