Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

2.1

Sysselsetting og demografiske endringer   
Mål: Tilrettelegge for næringsutvikling og flere arbeidsplasser   
Indikator:MålsetningResultat 2018Resultat 2019
Antall sysselsatte i StavangerVekst0,03 %0,02 %
Mål: Tilby et tilstrekkelig antall boliger i gode bomiljø for alle   
Indikator:MålsetningResultat 2018Resultat 2019
Boligbygging i andel av årlig byggeprognose100 % av byggeprognosen89 %93 %
Mål: Befolkningsvekst   
Indikator:MålsetningResultat 2018Resultat 2019
Netto befolkningsvekst1 % økning per år0,01 %0,01 %
- Netto innflytting 0,00 %0,01 %
- Fødselsoverskudd 0,01 %0,01 %
Last ned tabelldata (Excel)