Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.14

TjenesteområdeRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Oppvekst og utdanning3 265 1073 223 82041 287101,33 223 335
Helse og velferd2 966 7862 920 69546 091101,62 746 449
By- og samfunnsplanlegging60 47165 961-5 49091,759 514
Bymiljø og utbygging558 332580 297-21 96596,2541 774
Innbygger- og samfunnskontakt243 362251 755-8 39396,7219 907
Stab og støttefunksjoner316 982327 037-10 05596,9284 364
Sum tjenesteområdene7 411 0407 369 56541 475100,67 075 344
Last ned tabelldata (Excel)