Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.16

Helse og velferdRegnskap 2019Just. budsjett 2019Avvik 2019 Forbruk %Regnskap 2018
Helse- og sosialkontor604 852575 60129 251105,1666 128
NAV304 561304 656-95100298 813
Fysio- og ergoterapitjenesten69 98670 588-60299,164 380
Helsehuset i Stavanger24 58223 611971104,123 237
Hjemmebaserte tjenester190 432179 26411 168106,290 707
Bofellesskap478 235473 8814 354100,9447 550
Alders- og sykehjem865 350860 8884 462100,5837 069
Stavanger legevakt64 72561 4453 280105,359 792
Rehabiliteringsseksjonen60 13959 318821101,446 726
Arbeidstreningsseksjonen14 26015 352-1 09292,913 032
Boligkontoret7 9828 136-15498,17 414
Flyktningseksjonen117 524113 3774 147103,732 067
Dagsenter og avlastningsseksjonen209 281202 5776 704103,3193 483
Tekniske hjemmetjenester4 8268 209-3 38358,82 443
Krisesenteret i Stavanger13 58712 885702105,412 994
Sentrale midler levekår-179 714-163 673-16 041109,8-156 624
Sentrale midler legetjeneste77 37275 5201 852102,572 102
Stab Helse og velferd38 80739 060-25399,435 135
Sum Helse og velferd2 966 7862 920 69546 091101,62 746 449
Last ned tabelldata (Excel)