Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.22

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2019Regnskap 31.12.2018
Vekstfond 14 350 21 350
Pensjonsfond 263 535 184 535
FOU-fond ROP-lidelser 9 000 10 000
Miljøfond 23 970 13 000
Nye Stavanger - Kompetanse 4 099 4 710
Digitaliseringsfond 98 140 100 000
Flyktning - Integreringsmidler 33 550 37 050
Asylant - vertskommune0 2 300
Kulturbyfond00
Kursreguleringsfond 67 469 59 200
Disposisjonsfond - generelt 189 788 212 149
Sum disposisjonsfond 703 901 644 294
Last ned tabelldata (Excel)