Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

4.2 Fordeling av kvinner og menn på tjenesteområder

TjenesteområdeAndel KV%Andel Menn%Endring i andel menn 2018 -2019 (prosentpoeng)
Stab og støtte63370
Bymiljø og utbygging34662
By- og samfunnsplanlegging6535-5
Innbygger- og samfunnskontakt74265
Helse og velferd80201
Oppvekst og utdanning82180
Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc7624-1
Stavanger kommune samlet79211
Last ned tabelldata (Excel)