Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

4.6 Tilsyn

Tilsyn 2019
Arbeidstilsynet
Tilsyn vold og trusler i 5 private sykehjem
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Branntilsyn i 9 skoler
Branntilsyn i 1 barnehage
Branntilsyn i 1 sykehjem
Branntilsyn i 11 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg
Branntilsyn i rådhus/bystyresal
Fylkesmannen
Tilsyn i 2 skoler jf. opplæringsloven §14-1 første ledd
Tilsyn i skoler jf. opplæringslove kap. 9 A
Tilsyn barnehager jf. barnehageloven § 9 første ledd, jf. kommuneloven kapittel 10 A.  § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.
Tilsyn barnehage jf. forskrift om rammeplan del 1 og 3 livsmestring og helse, barnas behov for omsorg, plikt til å fremme fellesskap.
Tilsyn EMbo Stvanger avd. Gausel, avd. Hafrsfjord, avd. Vålandsskogen
Tilsyn med Krisesenter 2018-2019 
Stavanger kommune ved Helsesjefen
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern ved 13 skoler og 13 barnehager
 
El-tilsyn
Kontroll av elektrisk anlegg i 6 bofellesskap
Mattilsynet
Tilsyn med prøvetakingsplaner ved vannverket
Last ned tabelldata (Excel)