Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.25 Arbeidstreningsseksjonen

 Arbeidstreningsseksjonen20152016201720182019
 Tiltaksplasser - søknader112121132101132
 Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)45 %47 %20 %34 %43 %
 Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)13 %14 %23 %15 %9 %
 JobbSats  22 %24 %12 %
 START43 %39 %35 %27 %36 %
 Tiltaksplasser antall 219222204178186
 Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)41 %37 %27 %37 %37 %
 JobbSats (nytt tiltak fom mai 2017)  11 %15 %11 %
 START32 %29 %28 %23 %33 %
 Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)26 %33 %32 %25 %20 %
 Resultat/ Sluttstatus:  1181038294102
 Jobb14 %15 %20 %14 %20 %
 Skole7 %6 %11 %10 %10 %
 Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)19 %9 %3 %3 %7 %
 Arbeidsmarkedstiltak8 %22 %17 %20 %17 %
 Avklart og tilbakeført NAV 37 %33 %38 %41 %37 %
 Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen14 %16 %10 %12 %9 %
Last ned tabelldata (Excel)