Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Tabell 12.1 Tekstvedtak

        
1Økologisk gård8MUST, Holmeegenes 15Opprettelse av Kongress og sportssenter KF 22Lagerplass museale gjenstander
2Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS9Stavanger Bolig KF16Gladmatfestivalen23Lokalt integreringsløft
3Kongress og arrangementsturisme10Nærmiljøplaner 17Utvikling av Ullandhaug-området24Samarbeid med sykehuset, bruk av eksisterende plasser
4Reorganisering Stavanger Forum AS11Byggemodning av boligområder for familier18Tinghus på Bekhuskaien 25Flørli-visjonen
5Universitets- og høyskolebyen12Boligfinansiering 19Studenter i Sentrum26Påbegynne park i Lervig
6Lyse AS13Egne selveide boliger for utviklingshemmede/ Solborg 20Servicebygg til domkirken27Kvalitetssikring av prosjekter
7Nye boligformer14Fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet til kommunen21Vikingsenter 28Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland
Last ned tabelldata (Excel)