Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.3 Skole og SFO

 Skole og SFO     
 Grunnskole20152016201720182019
 A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år 15 745 15 829 16 094 16 309 16 466
 B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 790 15 123 15 248 15 311 15 375
 - Barnetrinn 10 607 10 826 10 896 10 982 10 938
 - Ungdomstrinn 4 183 4 297 4 352 4 329 4 437
 Sum årsverk personale med lederoppgaver 117 121 128 135 135
 Sum årsverk til undervisning 1 061 1 094 1 127 1 187 120 318
 Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 389 1 478 1 523 1 660 1 618
 Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 177 1 199 1 223 1 138 1 111
 Skolefritidsordning     
 Barn i SFO 4 618 4 519 4 613 4 509 4 479
 Barn i SFO med 100% plass 3 583 3 411 3 406 3 304 3 245
 Dekningsgrader     
 Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 8 8 8 7 7
 Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 9 10 10 11 10
 Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 73 71 72 71 71
 Produktivitet     
 Lærertetthet i ordinær undervisning 19 19 19 17 17
Last ned tabelldata (Excel)