Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

11.6 PPT

 PPT20152016201720182019
 Antall saker30523226333534093193*
 Antall nye saker voksne174176233219182*
 Antall nye saker barn798932911992463*
 Antall sakkyndige vurderinger1 0731 2311 3121 185765*
 Kvalitet     
 Antall på venteliste97110120166175*
 Tilbud systemarbeid     
 Antall nettverk og konsultasjoner418ca. 450456463ca. 450
 Antall kurs76ca. 808279Ca. 80
 *     
 Tall pr 30.06.2019 -Grunnet overgang til nytt system     
Last ned tabelldata (Excel)