Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.32 Note 17

Åpne poster i Stavanger kommuneTotaltRennesøy kommuneFinnøy kommune
Omløpsmidler 13 086 454 8 091 141 4 995 313
Kortsiktige fordringer - saldo åpne krav000
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld - saldo åpne krav -3 496 311 -2 547 310 -949 001
KG andre kommuner -4 557 -1 686 -2 871
Sum 9 585 586 5 542 145 4 043 441
    
Åpne poster i Rennesøy kommuneTotaltStavanger kommuneFinnøy kommune
Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringer - spesifikasjon pr reskontro 2 591 641 2 547 310 44 331
Kortsiktig fordring andre kommuner 1 686 1 686 0
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld - leverandører pr reskontro -8 091 141 -8 091 141 0
Sum -5 497 814 -5 542 145 44 331
    
Åpne poster i Finnøy kommuneTotaltStavanger kommuneRennesøy kommune
Omløpsmidler   
Kortsiktige fordringer - spesifikasjon pr reskontro 949 001 949 001 0
Kortsiktig fordring andre kommuner 2 871 2 871 0
Kortsiktig gjeld   
Annen kortsiktig gjeld - leverandører pr reskontro -5 039 644 -4 995 313 -44 331
Sum -4 087 772 -4 043 441 -44 331
Last ned tabelldata (Excel)