Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.1

Økonomiske mål Mål20192018Gjennomsnitt
siste 5 år
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene3 %2,5 %2,5 %3,5 %
Investeringer, andel egenfinansiering> 50 %55 %72 %57 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene< 60 %63 %61 %61 %
Investeringer i prosent av driftsinntektene< 11-12 %8 %11 %11 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene6 %6,6 %6,2 %4,7 %
Last ned tabelldata (Excel)