Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.31

KreditorGjeld pr. 31.12.2019% av totalgjeldRente Durasjon
Kommunalbanken AS2 37227 %2,10 %1,6
Husbanken2 01923 %1,88 %0,3
Obligasjonslån4 33050 %2,21 %2,2
Sertifikatlån     
Swap-2 190 3,023,5
Netto Gjeld eks. swap8 721100 %2,53 % 
Last ned tabelldata (Excel)