Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

4.3 Fordeling av menn og kvinner på utvalgte virksomhetsområder

Utvalgte virksomhetsområder Andel KV%Andel Menn%Endring i andel menn 2018 - 2019 (prosentpoeng)
Bofellesskap70301
Hjemmebaserte tjenester89111
Sykehjem8713-1
Kommunale barnehager9461
Grunnskole76240
Last ned tabelldata (Excel)