Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.39 Note 24

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Anskaffelse av midler  
Inntekter driftsdel 10 737 677 10 340 817
Inntekter investeringsdel 251 072 529 293
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 1 563 335 1 228 677
Sum anskaffelse av midler 12 552 084 12 098 787
   
Anvendelse av midler  
Utgifter driftsdel 10 339 196 9 925 623
Utgifter investeringsdel 843 294 1 131 450
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 1 224 432 1 048 700
Sum anvendelse av midler 12 406 922 12 105 773
   
Anskaffelse - anvendelse av midler 145 162 -6 986
   
Endring i ubrukte lånemidler 163 069 11 532
Endring/korrigering arbeidskapital * 342 -742
Endring i arbeidskapital 308 573 3 804
Last ned tabelldata (Excel)