Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

3.1.5 Investeringsnivå

En viktig forutsetning til kommunens økonomiske måltall er et investeringsnivå som ikke er høyere enn 11-12 % av driftsinntektene. Figur 3.4 viser investeringsnivå i prosent av driftsinntektene i perioden 2010-2019. Utviklingen har vært i ønsket retning – med et fallende nivå siden toppårene fra 2010-2013.

Figur 3.4 Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene 2010-2019