Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

Årsrapport 2019 Stavanger kommune

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 43/20 15. juni .2020

1. Årsregnskap 2019 for Finnøy kommune godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk
på kr 9,69 mill. som disponeres slik:
– Avsetning kr 3,0 mill. til disposisjonsfond merket Øyfast.
– Avsetning kr 6,69 mill. til generelt disposisjonsfond

Investeringsregnskapet (kommunekassen) godkjennes med et resultat på kr 0.

Årsrapport 2019 for Finnøy kommune godkjennes.

2. Årsregnskap 2019 for Rennesøy kommune godkjennes med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 9,35 mill. som disponeres slik:
– Avsetning på kr 9,35 mill. til generelt disposisjonsfond.

Investeringsregnskapet (kommunekassen) godkjennes med et resultat på kr 0.

Årsrapport 2019 for Rennesøy kommune godkjennes.

3. Årsregnskap 2019 for Stavanger kommune godkjennes med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 148,88 mill. som disponeres slik:
– Avsetning kr 5,6 mill. til disposisjonsfond merket klima- og miljøfond
– Avsetning kr 143,28 mill. til generelt disposisjonsfond

Investeringsregnskapet (kommunekassen) godkjennes med et resultat på kr 0.

4. Årsregnskap 2019 for Stavanger parkeringsselskap KF godkjennes med et årsresultat på kr
31,41 mill., hvorav kr 30 mill. er overført kommunekassen som utbytte og kr 1,41 mill.
avsettes til foretakets egenkapital.

5. Årsregnskap 2019 for Stavanger utvikling KF godkjennes med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 602,041 mill.

6. Årsregnskap 2019 for Stavanger boligbygg KF godkjennes med et regnskapsmessig resultat
på kr 0.

7. Årsregnskap 2019 for Stavanger byggdrift KF godkjennes med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 1,4 mill. som avsettes til foretakets disposisjonsfond.

8. Årsregnskap 2019 for Sølvberget KF godkjennes med et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr 0,033 mill. som avsettes til foretakets disposisjonsfond

9. Årsregnskap 2019 for Natur- og idrettsservice KF godkjennes med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 5,8 mill. som avsettes til foretakets disposisjonsfond.

10. Årsrapport 2019 for Stavanger kommune godkjennes.

11. Årsrapport 2019 – Likviditet og låneforvaltning tas til orientering for Finnøy, Rennesøy og
Stavanger.

12. Årsrapport 2019 – Skatteoppkreveren i Stavanger kommune og Kontrollrapport fra
Skatteetaten tas til orientering.