Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

10.10

LinjeBalanseRegnskap 2019Regnskap 2018Endring
 Eiendeler   
1Anleggsmidler 808 334 1 770 806 564
2Omløpsmidler 454 235 523 461 -69 226
 Sum eiendeler 1 262 569 525 231 737 338
3Egenkapital 934 611 299 217 635 394
4Langsiktig gjeld 316 584 156 956 159 628
5Kortsiktig gjeld 11 374 69 058 -57 684
 Sum egenkapital og gjeld 1 262 569 525 231 737 338
Last ned tabelldata (Excel)