Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.31 Note 16

Fordringer og gjeld til kommunale foretak (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Konsernintern kortsiktig fordring   
Stavanger Parkeringsselskap KF 30 131 289
Sølvberget KF 2 373 4 134
Stavanger Byggdrift KF 482 599
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 514 390
Stavanger Boligbygg KF 16 808 23 652
Stavanger Utvikling KF 6 670 2 467
Sum konserninterne kortsiktige fordringer* 56 979 31 531
Herav kundefordringer 56 684 29 486
Herav kortsiktige fordringer utlån 294 2 045
   
Konsernintern langsiktig fordring   
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 13 088 12 293
Sølvberget KF 31 018 30 645
Stavanger Boligbygg KF 607 040 683 708
Stavanger Utvikling KF 197 947 153 467
Sum konserninterne langsiktige fordringer 849 093 880 112
   
Sum konserinterne fordringer 906 072 911 643
   
Konsernintern kortsiktig gjeld   
Stavanger Parkeringsselskap KF 43 654
Sølvberget KF 3 359 3 529
Stavanger Byggdrift KF 14 624 17 609
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 14 265 10 230
Stavanger Boligbygg KF 2 744 3 296
Stavanger Utvikling KF0 13 122
Sum konsernintern kortsiktig gjeld** 35 036 48 440
Øvrig kortsiktig gjeld 1 701 429 1 635 916
Sum kortsiktig gjeld 1 736 465 1 684 356
   
Konsernintern langsiktig gjeld  
Sølvberget KF 5 000 5 000
Stavanger Byggdrift KF 30 000 30 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF 29 000 29 000
Sum konsernintern langsiktig gjeld 64 000 64 000
   
Sum konsernintern gjeld 99 036 112 440
Last ned tabelldata (Excel)