Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

2.4

Handlekraftig og innovativ organisasjon   
Mål: God utnyttelse av arbeidskraft   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Sykefravær i organisasjonen<6 %0,08 %0,08 %
Andelen heltidsansatte i Stavanger kommune80 %72 %72 %
Mål: Kompetente og engasjerte medarbeidere   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Helhetlig brukertilfredshet målt i brukerundersøkelser>70 %Se kapittel 11: StatistikkSe kapittel 11: Statistikk
Andel ansatte som har registrert sin kompetanse i lønns- og personalsystemet100 %43 %56 %
Mål: Forbedret meldekultur   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019
Antall rapporterte avvik>3 prosentpoeng økning per år16 % økning fra 2017*1% nedgang fra 2018
Andel avvik som er saksbehandlet100 % saksbehandling av innrapporterte avvik77 %**70%
Mål: Opprettholde det økonomiske handlingsrommet   
IndikatorMålsetningResultat 2018Resultat 2019 
Netto driftsresultat3 %2,30 %2,40 %
Egenfinansiering av investeringer>50 %72 %55 %
Gjeldsgrad<60 %61 %63 %
 Foreløpige, ureviderte tall   
*   
*Startet opp implementering av nytt avviks- og forbedringssystem november 2019.   
**Resultatet for 2019 er ikke endelig, siden avvik fortsatt er under behandling.    
Last ned tabelldata (Excel)