Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

3.10

Frie inntekterRegnskapOpprinnelig budsjettJustert budsjettAvvikRegnskap
 20192019201920192018
Skatt -5 317 365-5 097 000-5 068 000-249 365-4 944 822
Skattevekst0,08 %0,03 %0,03 % 0,01 %
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.     
Rammetilskudd -3 033 945-3 037 114-3 033 914-31-2 891 502
Inntektsutjevning675 143649 000563 800111 343562 935
Prosjektskjønn-3 3000-3 3000-3 630
Delsum-2 362 102-2 388 114-2 473 414111 312-2 332 197
      
Sum frie inntekter-7 679 467-7 485 114-7 541 414-138 053-7 277 019
Sum endring i prosent av regnskap 20180,06 %0,03 %0,04 %  
Last ned tabelldata (Excel)