Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

4.1 Årsverk per tjenesteområde

 Årsverk 31.12.2018Årsverk 31.12.2019Endring i årsverk 2018-2019Endring i prosent 2018-2019
Stavanger kommune samlet 7 827 8 085 2583,3
Stab og støtte 278 292 145
Bymiljø og utbygging 221 228 83,5
By- og samfunnsplanlegging 100 108 77,4
Innbygger- og samfunnskontakt 62 69 711,3
Helse og velferd 2 765 2 947 1816,6
Oppvekst og utdanning 4 202 4 230 280,7
Annet (lærlinger utgjør 172 årsverk i 2018 og 183 i 2019) 199 212 136,6
Last ned tabelldata (Excel)