Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

8.2 Co2 – bygg

 20152019Endring
Skoler 4 614 4 154 -460
Helsebygg 2 278 2 216 -62
Idrettsbygninger 1 099 1 402 303
Bydels- og fritidsbygg 736 679 -57
Barnehager 1 230 1 144 -86
Administrasjonsbygg 449 334 -115
Beredskapsbygg 69 34 -35
Energisentral OK19 (Triangulum) 570 92 -478
Sum 11 045 10 055 -990
Last ned tabelldata (Excel)