Årsrapport 2019 – Stavanger kommune

13.22 Note 10

Overføringer (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2019Regnskap 2018
Overført fra drift- til investeringsregnskap 209 785 167 295
Last ned tabelldata (Excel)